Business Woman Voice
Respect
În relaţiile profesionale, procesul de sedimentare a sentimentului de respect este unul „la vedere”: persoana care posedă cunoştinţe profesionale potenţate de calităţi personale impune respect; este un proces care face apel la raţiune, derulându-se pe baza unor constatări faptice şi în urma unor analize raţionale. În relaţiile private, cele tradiţional cunoscute ca bazându-se pe sentimentul de dragoste, de iubire, aşa ceva nu este posibil – cel puţin în faza iniţială, când „vâlvătaia” iubirii „orbeşte” raţiunea; cert este că, în această fază, reacţia instinctivă este mai puternică decât raţiunea, în faţa căreia se impune. Abia după ce „pârjoleşte” sufletul cum se zice prin popor – iubirea face loc recunoaşterii calităţilor personale pe care partenerul începe să le desluşească prin perdeaua de fum care începe să se împrăştie şi să le aprecieze. În final, aprecierea se transformă în RESPECT.

Dintr-o asemenea perspectivă, aş putea spune că respectul în relaţiile private este „reziduul” iubirii, este esenţa „distilată” a acesteia, rezultatul unei decantări în timp care oferă raţiunii elementele cu care să opereze: dacă acestea sunt pozitive, vor impune în mod inevitabil RESPECT.

 

Aceasta este explicaţia pentru care femeile – mai mult decât o fac bărbaţii – caută relaţii stabile, de durată: ele sunt conştiente că acest proces are nevoie de timp pentru a parcurge drumul de la focul unei torţe arzând la intensitate maximă către analiza „la rece” a ceea ce rămâne în urma „vâlvătăilor” iniţiale.

 

FEMEIA – prin acel al 6-lea simţ, specific ei, „ştie” că posedă o calitate care nu trebuie dovedită, ci doar descoperită, şi anume, prin structura sa sufletească, rezultată din particularizarea naturii umane la genul feminin, femeia este „programată” să-l readucă „cu picioarele pe pământ” pe bărbat (care – prin aceeaşi voinţă a Creatorului – a fost „programat” să se „avânte în văzduh”).

Dintr-o perspectivă similară este abordată această idee şi în filozofia politică a lui Alexis de Tocqueville, în brilianta sa lucrare, “Democracy in America”. Studiind fundaţia democraţiei în comunităţile Americane, el concluzionează că stabilitatea acestora se datorează echilibrului indus în familie de către natura femeii; dacă la acest „dat”, fiecare femeie în parte „lucrează” pentru a-şi adăuga cât mai multe merite personale, respectul nu o poate ocoli. Fiecare nouă calitate adăugată prin dezvoltare personală constituie un motiv de a impune respect, atât partenerilor privaţi, cât şi celor din domeniul de activitate profesională.

 

Pentru noi, femeile de afaceri, respectul în relaţiile profesionale reprezintă o provocare, tocmai pentru că implică o cerinţă cu triplă valenţă: înspre proprii angajaţi, către partenerii de afaceri şi pentru clienţii noştri.

 

Cuvântul care descrie cel mai fidel succesul respectului faţă de proprii angajaţi este loialitate. Ideal ar fi să reuşim să ne fondam relaţiile profesionale în cadrul afacerii noastre pe acest sentiment, nu doar pe vertical în relaţia angajator-angajat – ci şi pe „orizontală”, între angajaţii noştri, pentru că, aşa cum am mai arătat şi în alte ocazii, mulţi profesionişti petrec mai mult timp la serviciu decât acasă şi de aceea calitatea relaţiilor în interiorul companiei trebuie să-i facă să se simtă într-adevăr ca „în familie”.

 

Succesul în relaţiile cu clienţii noştri trebuie să se materializeze în fidelitatea acestora. Spre deosebire de activitatea precedentă – pe care o desfăşurăm în interiorul firmei noastre – aceasta presupune o orientare înspre exterior, având drept suport activitatea de marketing; de aceea, este important să alegem cu grijă „pe mâna cui” încredinţăm reputaţia companiei noastre.

 

Cea de-a treia direcţie în care respectul joacă un rol hotărâtor în succesul afacerii noastre este reprezentată de parteneriatele pe care le stabilim în diverse ocazii; şi aici există un cuvânt definitoriu al rezultatului obţinut prin respect, şi anume colaborare. De calitatea colaboratorilor depinde – într-o mare măsură – succesul nostru.

 

Reiterând ideea de la care am plecat în scrierea acestui articol, RESPECTUL reprezintă fundaţia relaţiilor interumane, care nu poate fi construită decât în timp, printr-o atitudine concretizată în acţiuni. În toate cele 3 plus ipostaze în care acţionăm – deci nu doar în calitate de femei de afaceri – este imperios necesar să dovedim celorlalţi că poziţia noastră nu este una de superioritate, ci de înţelegere a nevoilor lor; şi asta pentru că oamenii pot îndura lipsuri de tot felul – frigul, foamea, oboseala – dar, aproape fără excepţie, nu suportă aroganţa şi lipsa de respect, care aduc atingere propriei lor demnităţi.

 

De aceea, aş încheia concluzionând într-o notă în concordanţă cu perioada care urmează, cea a sfintelor sărbători de Paşte: RESPECTUL presupune SMERENIE.D
Della
2018-01-12 09:59:39
L
Leaidan
2018-01-12 07:41:25
K
Kalea
2018-01-12 06:26:22
N
Nyanna
2018-01-12 05:57:15
mai multe
sus
parerea ta
 
comentariu
numele si prenumele*
email*
 


Statistici trafic - StatCounter.com


X